• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پکیج ویژه کنکور ریاضی

کنکور نام آزمونی است که برای سنجش دانسته‌های علمی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، در برخی کشورها مانند ایران، چین و کره جنوبی برگزار می‌شود. در صورتی که این نوع آزمون‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکا برگزار نمی‌شود. در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود و از سال ۱۳۷۷ به صورت یک مرحله‌ای و برای پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر به‌طور جداگانه برگزار می‌شود.

دروس اختصاصی گروه‌های آزمایشی ریاضی-فیزیک عبارت است از:

ریاضیات (شامل: ریاضی ۱،حسابان ۱، حسابان ۲، هندسه 1، هندسه 2، هندسه 3، آمار و احتمال و ریاضیات گسسته)، فیزیک(۲٬۱و۳) و شیمی (۲٬۱و ۳)

همچنین دروس عمومی مشترک در تمامی زیرگروهها عبارتند از :

ادبیات (1،2،3)، عربی (1،2،3)، دین و زندگی (1،2،3)، زبان (1،2،3)

هدف از طراحی این پکیج ارائه تمامی خدمات آموزشی در تمامی دروس جهت دانشآموزان شرکت کننده در کنکور سراسری در گروه ریاضی-فیزیک است. در این پکیج، فیلمهای آموزشی تمامی دروس به همراه جزوههای آنها با تخفیف 15% نسبت به خرید تک تک دروس به شما ارائه میشود. شرکت در این دوره خیال شما را از بابت دسترسی به باکیفیتترین تدریسها راحت نموده و در کنار آن طبق برنامهریزی انجام شده توسط مشاور شما مطالعه بهینه توسط شما انجام میشود. همچنین بدلیل سیستم مشاور محور تدریس موسسه سیوان در پایان فیلم هر جلسه آموزشی توسط مشاور شما آزمونی طراحی میشود که شما ملزم به پاسخ دهی آن میباشید. نتایج این آزمون به دبیر محترم و همچنین اولیا (رابط آموزشی) شما ارسال میشود. در صورتیکه حد نصاب تعیین شده در آزمون توسط شما کسب شود امکان پخش فیلم آموزشی جلسه آینده برای شما وجود خواهد داشت و در صورت عدم کسب حد نصاب، شما فیلم جلسه را مجدد مشاهده نموده و آزمون جدیدی از شما گرفته خواهد شد و تا زمانیکه حدنصاب لازم توسط شما کسب نشود امکان ادامه ی پخش مباحث جدید برای شما وجود نخواهد داشت. با سیستم آموزشی جامع در نظر گرفته شده برای شما موسسه سیوان همواره کنار شما بوده و با شما برای پیشرفت تلاش مینماید.

برنامه درسی دوره

عربی
ترجمه – عربی پکیج ویژه کنکور ریاضی 02:32:50
قواعد – عربی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
درک مطلب – عربی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – عربی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
زبان
گرامر – زبان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
لغت – زبان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
Reading & cloze text – زبان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – زبان پکیج ویژه کنکور ریاضی 03:00:00
بیسوان (زبان انگلیسی) 00:00:00
ادبیات
آرایه – ادبیات پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
دستور زبان – ادبیات پکیج ویژه کنکور ریاضی 02:58:00
قرابت – ادبیات پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
تاریخ ادبیات – ادبیات پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
لغت و املا – ادبیان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – ادبیات پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
دین و زندگی
پایه دهم – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
پایه یازدهم – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
پایه دوازدهم – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور ریاضی 02:00:00
دین و زندگی – بیسوان – کنکور تجربی – ریاضی – تجربی 00:00:00
حسابان
دنباله – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
معادله و نا معادله – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
توان های گویا – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
لگاریتم و توابع نمایی – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
تابع – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
مثلثات – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
حد و پیوستگی – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
مشتق – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
کاربرد مشتق – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – حسابان پکیج ویژه کنکور ریاضی 02:00:00
فیزیک
حرکت شناسی – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
دینامیک – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نوسان و موج – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
فیزیک اتمی – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
فیزیک هسته ای – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
الکتریسیته ساکن – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
الکتریسیته جاری – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
مغناطیس – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
القا – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
اندازه گیری – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
ویژگی های فیزیکی مواد – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
کار و انرژی – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
دما و گرما – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
بیسوان فیزیک پکیج ویژه کنکور ریاضی 01:58:00
هندسه
ماتریس – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
مقاطع مخروطی – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
بردارها – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
دایره – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
تبدیل های هندسی و کاربردها – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
روابط طولی در مثلث – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
ترسیم های هندسی و استدلال – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
قضیه تالس تشابه و کاربردهای آن – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
چند ضلعی – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
تجسم فضایی – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – هندسه پکیج ویژه کنکور ریاضی 02:00:00
گسسته و آمار و احتمال
نظریه اعداد – گسسته و آمار و احتمال پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
گرافیک – گسسته و آمار و احتمال پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
ترکیبیات – گسسته و آمار و احتمال پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
آشنایی با مبانی ریاضیات – گسسته و آمار و احتمال پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
احتمال – گسسته و آمار و احتمال پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
آمار توصیفی – گسسته و آمار و احتمال پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
آمار استنباطی – گسسته و آمار و احتمال پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – گسسته و آمار و احتمال پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
شیمی
مولکول ها در خدمت تندرستی – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
آسایش و رفاه در سایه شیمی – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
شیمی جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگاری – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
شیمی راهی به سوی آینده روشن تر – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
قدر هدایای زمینی را بدانیم – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
در پی غذای سالم – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
پوشاک نیازی پایان ناپذیر – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
کیهان زادگاه الفبای هستی – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
ردپای گازها در زندگی – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
آب آهنگ زندگی – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:00:00
نکته و تست – شیمی پکیج ویژه کنکور ریاضی 01:20:00
مشاوره
مشاوره – پکیج ویژه کنکور ریاضی 00:22:00
قيمت 8,113,250 تومان 7,055,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    20 دانشجو