هدف از اردوی نوروزی

پیشرفت 20 الی 30 درصدی در هر درس ویژه کنکوریها و 5 الی 7 نمره ویژه دانش آموزان پایه

9 مرحله طلایی موسسه سیوان در اردوی مطالعاتی نوروز:

1) تکمیل فرم مشخصات (نام و نام خانوادگی، رشته، شهر، پایه، نام مدرسه، شماره تماس) 

2) انجام آزمون تعیین سطح

3) دریافت مشاوره آزمون تعیین سطح و تعیین نقاط ضعف و قوت 

4) دریافت برنامه مطالعاتی براساس نقاط ضعف و قوت

5) دریافت پکیج فیلم آموزشی متناسب با نقاط ضعف و قوت

6) اجرای برنامه و کنتارل توسط مشاوران

7) آزمونهای منظم شبانه و روزانه جهت سنجش پیشرفت و پسرفت

8) ارائه گزارش نتایج آزمون به دانش آموزان و اولیا

8) اصلاح و بهینه سازی برنامه و پکیج آموزشی

9) آزمون نهایی

برنامه زمانی اردوی مطالعاتی عید 1400:

ساعت شروع روزانه: 8

ساعت پایان: 22

مجموع ساعت برنامه ریزی شده: 280 ساعت

شروع اردو از شنبه 23 اسفند

پایان دوره اول: جمعه 29 اسفند

شروع دوره دوم: دوشنبه 2 فروردین

پایان دوره دوم: یکشنبه 8 فروردین

آغاز دوره سوم: سه شنبه 9 فروردین

پایان دوره سوم: جمعه 12 فروردین

آزمون پایان دوره: دوشنبه 15 فروردین

نحوه نظارت:

در نوع حضوری حضور ناظر تمام وقت  به همراه آزمون های شبانه و گزارش به اولیا در نوع غیر حضوری کنترلهای هوشمند که توسط مشاور 12 ساعتی با آزمون شبانه و تماسهای تصویری و….انجام میشود.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

روز مانده تا پایان مهلت ثبت نام